–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Consulatul României in Comunitatea Valenciana
C/Larra 2
12006 Castellón de la Plana
T. 964216172
F. 964257053
Nu este nevoie de programare, cu exceptia cazurilor referitoare la cetatenia româna si pentru oficierea casatoriei!
Program de lucru cu publicul: de luni pâna joi 9.00-14.00 si vineri 9.00-12.00
Program de eliberare documente (pasapoarte si acte notariale): de luni pâna joi 15.30-16.30 si vineri 12.00-13.00
Informatii detaliate pentru cetatenii români: http://castellon.mae.ro/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cand trebuie sa apelam la consulat?
In urmatoarele situatii:
1. Accidente în Spania
Dacă sunteţi cetăţean român şi, fiind în Spania, ajungeţi să fiţi implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia aţi suferit vătămări corporale sau deteriorarea unor bunuri, este bine să ştiţi următoarele:
· Anunţaţi imediat autorităţile spaniole locale de poliţie;
· Căutaţi să beneficiaţi de prezenţa şi de declaraţiile unor martori care să ajute la descrierea împrejurărilor în care s-a produs accidentul;
· Însoţiţi declaraţia făcută la poliţie cu o listă a obiectelor care au fost deteriorate sau distruse;
· Solicitaţi autorităţilor de poliţie emiterea unui raport (raportul poliţiei vă va fi de folos în cazul în care obiectele deteriorate sau distruse, inclusiv autoturismul erau asigurate);
· Dacă accidentul a avut urmări uşoare (avarierea autoturismului), notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia;
· Fiecare poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă; apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate;
· Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta  societăţii de asigurare;
· Dacă accidentul a avut urmări grave (persoane rănite sau decedate), anunţaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor, iar apoi contactaţi ambasada sau consulatul României;
· Dacă purtaţi un telefon mobil pe durata călătoriei în străinătate, asiguraţi-vă, înainte de plecare, că aţi introdus în memoria telefonului numerele de telefon ale ambasadelor şi consulatelor României din ţările pe care urmează să le vizitaţi; aceste numere de telefon sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ce poate face personalul consular al României:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
· Dacă documentul dumneavoastră de călătorie a fost distrus sau pierdut, vă poate elibera un titlu de călătorie pentru reîntoarcerea în ţară;
· Poate contacta familia dumneavoastră, pentru a o anunţa despre accident şi pentru a îi transmite eventualele dumneavoastră solicitări;
· Poate recomanda avocaţi sau translatori locali, care să vă asigure reprezentarea în faţa autorităţilor;
· Poate să vă sprijine în obţinerea ajutorului medical necesar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ce nu poate face personalul consular al României:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
· Nu poate interveni în urmărirea cazului dumneavoastră, decât în măsura în care legislaţia locală permite o astfel de intervenţie şi numai cu acordul şi sprijinul autorităţilor locale;
· Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii în legătură cu accidentele petrecute pe teritoriul unui stat străin; numai autorităţile acelui stat au jurisdicţie pentru cercetarea acestor fapte;
· Nu vă poate asigura reprezentarea juridică;
· Nu poate plăti cheltuielile de judecată sau costurile altor proceduri judiciare;
· Nu poate plăti costuri de transport;
· Nu poate plăti costuri de cazare la hotel sau cheltuieli medicale şi nu poate acoperi angajamente rămase neonorate în sarcina dumneavoastră sau a persoanei decedate.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Cartea de identitate
A. CARTE DE IDENTITATE (in cazul expirării, furtului, pierderii, deteriorării, sau schimbării numelui după căsătorie/divorţ)
Documente necesare:
1.Paşaportul valabil/Cartea de identitate românească
2. 5 fotografiiÎn conformitate cu noile reglementări pentru reînnoirea cărţii de identitate, cetăţenii români au la dispoziţie următoarele variante:
• Reînnoirea cărţii de identitate, prin procură întocmită la oficiul consular.
Aceasta se poate solicita cu maximum 6 luni înainte de expirarea cărţii de identitate/buletinului. Procura se întocmeşte în baza unui document de identitate valabil ( carte de identitate, adeverinţă provizorie de identitate, paşaport electronic simplu/temporar sau titlu de călătorie valabil).
Taxa consulara este de 60 euro.
Deplasarea in Romania în vederea reînnoirii cărţii de identitate.
Deplasare se va face pe baza unui titlu de călătorie eliberat de oficiul consular.
Taxa consulară pentru titlu de călătorie este de 65 euro.
Important!
Cetăţeanul român care nu mai este în posesia documentului de identitate
(urmare a furtului sau pierderii) va prezenta denunţul făcut în faţa autorităţilor
spaniole, care va trebui tradus şi legalizat, sau va da o declaraţie pe propria
răspundere prezentând situaţia şi condiţiile în care a pierdut sau i s-au furat
documentele respective,declaraţie care se va fi autentificată de către oficiul
consular.
NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi două fotocopii
Lipsa unuia dintre documentele mai sus menţionate duce la respingerea
solicitării.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
B. PRIMA CARTE DE IDENTITATE (în cazul în care nu a mai deţinut)
PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANIDocumente necesare:
 – documentul eliberat de autorităţile statului spaniol din care să rezulte
motivul întemeiat (boala, situație specială etc.) pentru care nu se poate
deplasa în ţară, tradus şi legalizat de oficiul consular sau de către un
traducator autorizat de către Ministerul Justiţiei din România.
– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor,
cât si de parinte/reprezentant legal;
– certificatul de nastere, original şi 2 fotocopii;
– actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal,
original şi 2 fotocopii;
– documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei
de domiciliu, original şi 2 fotocopii;
– certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea
judecatorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt
divorţaţi, original şi 2 fotocopii;
– chitanta reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei;
timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei
extrajudiciare de timbru – 4 lei.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseu, însotit de unul
dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana
desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public
de asistenţă socială sau de persoana careia i-a fost încredinţat în plasament,
pentru a solicita eliberarea actului de identitate.
În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului
de identitate se semnează de parintele la care minorul are domiciliul, în
condiţiile legii.
Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatorească, unuia
dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicită declaraţia de
consimţământ a parintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este
de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisă adresa la care
acesta locuieşte statornic.
Declaraţia prevazută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului consular,
iar în situaţiile în care parintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia
trebuie sa fie autentificată la notarul public român sau la un alt oficiu consular.
NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi 2 fotocopii din
fiecare document.
Persoana care solicita actul de identitate va indica o persoana din Romania
care se va prezenta la Serviciul public comunitar local de evidenta a
persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul, pentru achitarea
contravalorii taxelor (contravaloare carte de identitate si timbru fiscal). In cazul
in care solicitantul nu poate indica o persoana va solicita la Serviciul comunitar
numarul contului in care poate plati taxele prin transfer bancar si va depune la
dosar chitanta tradusa de un traducator autorizat.
Termen de rezolvare: 3 luni
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI
Documente necesare:
– documentul eliberat de autoritatile statului din care sa rezulte motivul intemeiat
(boala, studii) pentru care nu se poate deplasa in tara, tradus de un traducator
autorizat si legalizat de Sectia Consulara
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de nastere, original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si
copie;
– declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa
rezulte faptul ca identitatea declarata în cererea de eliberare a actului de
identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata
cererii, apartine solicitantului;
– fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea
de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;
– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – de 7 lei;
– timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei
extrajudiciare de timbru – 4 lei.
NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi 2 fotocopii din
fiecare document
In situatia in care eliberarea primului act de identitate este solicitata dupa
implinirea varstei de 18 ani, persoana care nu se poate deplasa in tara din
motive obiective, poate depune cererea pentru eliberarea primului act de
identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau
legal la sediul consulatului
Persoana care solicita actul de identitate va indica o persoana din Romania
care se va prezenta la Serviciul public comunitar local de evidenta a
persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul, pentru achitarea
contravalorii taxelor prevazute contravaloare carte de identitate si timbru fiscal).
In cazul in care solicitantul nu poate indica o persoana va solicita la Serviciul
comunitar numarul contului in care poate plati taxele prin transfer bancar si va
depune la dosar chitanta tradusa de un traducator autorizat.
Termen de rezolvare: 3 luni
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Înscrierea actelor de stare civilă emise de autorităţile spaniole (vezi documetul)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Titlul de călătorie (vezi documentul)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Asistenţă consulară (vezi documentul)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Îmbolnăvire în străinătate (vezi documentul)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Obţinerea paşaportului simplu electronic (vezi documentul)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Multumesc Consulatului Romaniei in Castellon pentru facilitarea acestor informatii atat de utile celor ce suntem plecati din tara.
O zi buna!
Ionel Scrofan
Reclame