Consulatul României din Castellón de la Plana – Informatii utile

18 comentarii

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Consulatul României in Comunitatea Valenciana
C/Larra 2
12006 Castellón de la Plana
T. 964216172
F. 964257053
Nu este nevoie de programare, cu exceptia cazurilor referitoare la cetatenia româna si pentru oficierea casatoriei!
Program de lucru cu publicul: de luni pâna joi 9.00-14.00 si vineri 9.00-12.00
Program de eliberare documente (pasapoarte si acte notariale): de luni pâna joi 15.30-16.30 si vineri 12.00-13.00
Informatii detaliate pentru cetatenii români: http://castellon.mae.ro/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cand trebuie sa apelam la consulat?
In urmatoarele situatii:
1. Accidente în Spania
Dacă sunteţi cetăţean român şi, fiind în Spania, ajungeţi să fiţi implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia aţi suferit vătămări corporale sau deteriorarea unor bunuri, este bine să ştiţi următoarele:
· Anunţaţi imediat autorităţile spaniole locale de poliţie;
· Căutaţi să beneficiaţi de prezenţa şi de declaraţiile unor martori care să ajute la descrierea împrejurărilor în care s-a produs accidentul;
· Însoţiţi declaraţia făcută la poliţie cu o listă a obiectelor care au fost deteriorate sau distruse;
· Solicitaţi autorităţilor de poliţie emiterea unui raport (raportul poliţiei vă va fi de folos în cazul în care obiectele deteriorate sau distruse, inclusiv autoturismul erau asigurate);
· Dacă accidentul a avut urmări uşoare (avarierea autoturismului), notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia;
· Fiecare poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă; apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările ce vă sunt adresate;
· Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta  societăţii de asigurare;
· Dacă accidentul a avut urmări grave (persoane rănite sau decedate), anunţaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor, iar apoi contactaţi ambasada sau consulatul României;
· Dacă purtaţi un telefon mobil pe durata călătoriei în străinătate, asiguraţi-vă, înainte de plecare, că aţi introdus în memoria telefonului numerele de telefon ale ambasadelor şi consulatelor României din ţările pe care urmează să le vizitaţi; aceste numere de telefon sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ce poate face personalul consular al României:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
· Dacă documentul dumneavoastră de călătorie a fost distrus sau pierdut, vă poate elibera un titlu de călătorie pentru reîntoarcerea în ţară;
· Poate contacta familia dumneavoastră, pentru a o anunţa despre accident şi pentru a îi transmite eventualele dumneavoastră solicitări;
· Poate recomanda avocaţi sau translatori locali, care să vă asigure reprezentarea în faţa autorităţilor;
· Poate să vă sprijine în obţinerea ajutorului medical necesar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ce nu poate face personalul consular al României:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
· Nu poate interveni în urmărirea cazului dumneavoastră, decât în măsura în care legislaţia locală permite o astfel de intervenţie şi numai cu acordul şi sprijinul autorităţilor locale;
· Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii în legătură cu accidentele petrecute pe teritoriul unui stat străin; numai autorităţile acelui stat au jurisdicţie pentru cercetarea acestor fapte;
· Nu vă poate asigura reprezentarea juridică;
· Nu poate plăti cheltuielile de judecată sau costurile altor proceduri judiciare;
· Nu poate plăti costuri de transport;
· Nu poate plăti costuri de cazare la hotel sau cheltuieli medicale şi nu poate acoperi angajamente rămase neonorate în sarcina dumneavoastră sau a persoanei decedate.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Cartea de identitate
A. CARTE DE IDENTITATE (in cazul expirării, furtului, pierderii, deteriorării, sau schimbării numelui după căsătorie/divorţ)
Documente necesare:
1.Paşaportul valabil/Cartea de identitate românească
2. 5 fotografiiÎn conformitate cu noile reglementări pentru reînnoirea cărţii de identitate, cetăţenii români au la dispoziţie următoarele variante:
• Reînnoirea cărţii de identitate, prin procură întocmită la oficiul consular.
Aceasta se poate solicita cu maximum 6 luni înainte de expirarea cărţii de identitate/buletinului. Procura se întocmeşte în baza unui document de identitate valabil ( carte de identitate, adeverinţă provizorie de identitate, paşaport electronic simplu/temporar sau titlu de călătorie valabil).
Taxa consulara este de 60 euro.
Deplasarea in Romania în vederea reînnoirii cărţii de identitate.
Deplasare se va face pe baza unui titlu de călătorie eliberat de oficiul consular.
Taxa consulară pentru titlu de călătorie este de 65 euro.
Important!
Cetăţeanul român care nu mai este în posesia documentului de identitate
(urmare a furtului sau pierderii) va prezenta denunţul făcut în faţa autorităţilor
spaniole, care va trebui tradus şi legalizat, sau va da o declaraţie pe propria
răspundere prezentând situaţia şi condiţiile în care a pierdut sau i s-au furat
documentele respective,declaraţie care se va fi autentificată de către oficiul
consular.
NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi două fotocopii
Lipsa unuia dintre documentele mai sus menţionate duce la respingerea
solicitării.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
B. PRIMA CARTE DE IDENTITATE (în cazul în care nu a mai deţinut)
PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANIDocumente necesare:
 – documentul eliberat de autorităţile statului spaniol din care să rezulte
motivul întemeiat (boala, situație specială etc.) pentru care nu se poate
deplasa în ţară, tradus şi legalizat de oficiul consular sau de către un
traducator autorizat de către Ministerul Justiţiei din România.
– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor,
cât si de parinte/reprezentant legal;
– certificatul de nastere, original şi 2 fotocopii;
– actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal,
original şi 2 fotocopii;
– documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei
de domiciliu, original şi 2 fotocopii;
– certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea
judecatorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt
divorţaţi, original şi 2 fotocopii;
– chitanta reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei;
timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei
extrajudiciare de timbru – 4 lei.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseu, însotit de unul
dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana
desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public
de asistenţă socială sau de persoana careia i-a fost încredinţat în plasament,
pentru a solicita eliberarea actului de identitate.
În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului
de identitate se semnează de parintele la care minorul are domiciliul, în
condiţiile legii.
Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatorească, unuia
dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicită declaraţia de
consimţământ a parintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este
de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisă adresa la care
acesta locuieşte statornic.
Declaraţia prevazută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului consular,
iar în situaţiile în care parintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia
trebuie sa fie autentificată la notarul public român sau la un alt oficiu consular.
NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi 2 fotocopii din
fiecare document.
Persoana care solicita actul de identitate va indica o persoana din Romania
care se va prezenta la Serviciul public comunitar local de evidenta a
persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul, pentru achitarea
contravalorii taxelor (contravaloare carte de identitate si timbru fiscal). In cazul
in care solicitantul nu poate indica o persoana va solicita la Serviciul comunitar
numarul contului in care poate plati taxele prin transfer bancar si va depune la
dosar chitanta tradusa de un traducator autorizat.
Termen de rezolvare: 3 luni
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI
Documente necesare:
– documentul eliberat de autoritatile statului din care sa rezulte motivul intemeiat
(boala, studii) pentru care nu se poate deplasa in tara, tradus de un traducator
autorizat si legalizat de Sectia Consulara
– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatul de nastere, original si copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si
copie;
– declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa
rezulte faptul ca identitatea declarata în cererea de eliberare a actului de
identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata
cererii, apartine solicitantului;
– fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea
de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;
– chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate – de 7 lei;
– timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei
extrajudiciare de timbru – 4 lei.
NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi 2 fotocopii din
fiecare document
In situatia in care eliberarea primului act de identitate este solicitata dupa
implinirea varstei de 18 ani, persoana care nu se poate deplasa in tara din
motive obiective, poate depune cererea pentru eliberarea primului act de
identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau
legal la sediul consulatului
Persoana care solicita actul de identitate va indica o persoana din Romania
care se va prezenta la Serviciul public comunitar local de evidenta a
persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul, pentru achitarea
contravalorii taxelor prevazute contravaloare carte de identitate si timbru fiscal).
In cazul in care solicitantul nu poate indica o persoana va solicita la Serviciul
comunitar numarul contului in care poate plati taxele prin transfer bancar si va
depune la dosar chitanta tradusa de un traducator autorizat.
Termen de rezolvare: 3 luni
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Înscrierea actelor de stare civilă emise de autorităţile spaniole (vezi documetul)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Titlul de călătorie (vezi documentul)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Asistenţă consulară (vezi documentul)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Îmbolnăvire în străinătate (vezi documentul)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Obţinerea paşaportului simplu electronic (vezi documentul)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Multumesc Consulatului Romaniei in Castellon pentru facilitarea acestor informatii atat de utile celor ce suntem plecati din tara.
O zi buna!
Ionel Scrofan
Anunțuri

Scrisoare deschisa adresata d-lui deputat William Branza

10 comentarii

Ca raspuns la masurile luate recent de catre domnul deputat de diaspora William Branza privitor la comunitatea romana din afara granitelor tarii, reprezentanti ai comunitatii romanesti din Spania, doresc expedierea prezentei scrisori catre biroul domnului deputat sus amintit:

„Scrisoare deschisa,

In urma articolelor recente aparute in presa privind informatia asupra initierii proiectului legislativ de propunere a retinerii echivalentului a 1% din suma transferata(sau din comisioanele percepute sumei aferente) de catre cetatenii romani in si din strainatate, solicitam domnului Wiiliam Gabriel Branza ales deputat în circumscripţia electorală nr.43 DIASPORA, colegiul uninominal nr.1 in Paramentul Romaniei ca urmare a alegerilor parlamentare ce au avut loc in anul 2008 explicatii cu privire la actiunea domniei sale vis-a-vis de interesele celor pe care ii reprezinta. Consideram ca obligativitate cel putin morala din partea dlui. deputat initierea si mentinerea dialogului privind identificarea problemelor cu care romanii se confrunta, studierea posibilitatilor date ca solutii la aceste probleme, luarea deciziilor asupra acestora cat si planul de actiune in consecinta. Totdata, solicitam domnului deputat William Gabriel Branza: -retragerea proiectului in discutie -intocmirea si reprezentarea raportului de activitate cu privire la activitatile pe care domnia sa le-a realizat de la alegerea si numirea sa in calitatea pe care o detine si rezultatele obtinute pana in prezent, luna 21 Iunie 2010.”

Solicitam adeziunea dvs. la prezenta solicitare, ca reprezentanti ai asociatiilor romanesti prezente in Spania.

Cu respect, Aurelian Mihai – MADRID, presedinte asociatie DACIA HIPERBOREA, Ionel Scrofan –  presedinte AERO – Castellon

Am semnat aceasta initiativa si probabil ca mute alte asociatii de romani din Spania o vor face.

Numai bine!
Consulatul Roman la Castellon

20 comentarii

Dupa cum se știe, de mai bine de un an funcționează în Castellon, Consulatul României. Următorul pas logic era crearea unei pagini web de unde sa putem obține informații referitoare la serviciile consulare, orarul si la funcționarea Consulatului României la Castellon. Aceasta pagina exista deja și este funcționala la următoarea adresa http://www.castellon.mae.ro/

In ultima vreme, cele mai multe întrebări venite din partea cititorilor acestui blog se rezuma la obținerea de informații despre serviciile consulare.

Pentru a putea răspunde tuturor, am sa va pun la dispoziție niște linkuri utile unde se explica foarte bine toți pașii pentru obținerea următoarelor documente:

CARTE DE IDENTITATE (pentru spatiul UE)

PASAPORT

TITLU DE CĂLĂTORIE

ACTE DE STARE CIVILA

ACTE NOTARIALE

PERMISE DE CONDUCERE

CETĂȚENIA ROMANA

VIZE

TAXE CONSULARE

Sper sa va fie de folos toate aceste linkuri și sa găsiți răspuns la toate întrebările 😀

Toate cele bune!

Ionel Scrofan


Duminica la vot in Castellon, Spania

8 comentarii

E o duminica cu soare si am  iesit la terasa din fata blocului, unde mai multe zeci de romani obisnuiesc sa-si bea cafeaua. Intre discutiile de pe ordinea zilei este si votarea. Dintre cei 15-20 romani de pe terasa aflu cu stupoare ca mai mult de jumatate nu vor vota cu scuza ca nu au cu cine. Poti sa invinuiesti pe cineva de ceva? Clar ca nu, fiecere e liber sa faca ce-l taie capul. Dar, intorcandu-ma acasa, deschid calculatorul sa mai vad cum merge treaba cu votul… si dau peste asta:

„Eu protestez, nu votez”

Sa ne lamurim, sa nu votezi nu este o forma de protest. Ca protest, absenteismul este, cu tot respectul, o prostie fara margini. Nu deranjeaza pe nimeni ca stai dumneata acasa, pentru ca prezenta la vot nu face nici cvorum si nici nu ai veto pe alegerea Presedintelui.  Daca vrei sa protestezi, voteaza! Voteaza cu cine vrei dumneata (sau voteaza pe toata lumea, ca nu scrie nicaieri ca votul tau si nu al altuia a fost anulat), dar voteaza pentru ca votul este un joc cu suma nula: adica daca un candidat obtine un vot, celalalt il pierde. Iar daca nu votezi, tot ce faci este sa intaresti statistic majoritatea care voteaza.  Daca nu votezi, nu protestezi, ci incetezi sa existi. Esti pe acelasi nivel cu stocul de bovine din Calarasi, bun la kilogram, dar in nici un caz o prezenta care necesita atentie.”

Ne vedem la vot !
Ionel Scrofan

Ziarul Integrat nr2

Lasă un comentariu

A iesit numarul 2 al ziarului Integrat ce se poate gasi (pe hartie) in Castellon, iar in format digital aici: click pe prima pagina si lectura placuta !

Integrat2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numai bine !

Asociatiile româneşti din Castellon şi munca voluntară

9 comentarii

Cuvintele din titlu nu prea pot face casă bună, cel puțin nu alăturate și nu în aceeași propoziție, dacă vorbim de anumite asociații create doar pentru a toca banul public, oferit cu dare de mână (bineînțeles ca nu fără a cere ceva în schimb) de către primării şi consilii locale.

Zilele acestea am avut prilejul să văd cum NU se mișcă absolut nimic atât timp cât nu se pune pe tapet o suma de bani. Mai concret: a fost aprobat de către Consiliul Local Castellon cu sprijinul unui sindicat local, un proiect adresat exclusiv imigranților, în care au fost invitate sa participe toate asociațiile din Castellon. S-a lansat invitația și stupoare… au răspuns 5 asociații invitației… din 40 de asociații dintre care 29 românești. Colac peste pupăză, din cele 3 asociații românești ce s-au prezentat, una a venit cu pretenții financiare…

Nu era de ajuns ca s-a pus la dispoziția asociațiilor un ziar cu ajutorul căruia  asociația să prindă voce şi să difuzeze orice informație comunității gratis, ci doreau sa știe ce se poate „scoate”, dar nu pentru membri sau asociație…nu fiți copii, pentru șefi !

Avem o mare problema, domnilor! Nu mai știu ce sa mai cred. Nimeni nu mai mișcă un deget dacă nu se poate linge ceva de pe el… și acest fenomen l-am întâlnit foarte frecvent la asociațiile românești. Avem pe dracu sub piele.

Îți taie pofta de a mai face ceva pentru comunitate și asta datorita liderilor pe care comunitatea îi tolerează și nu înțeleg de ce!

Până una-alta, vă mai las ceva la răsfoit: ziarul Integra@t ce face parte din proiectul menționat anterior.

Click pe prima pagina pentru a-l citi.

Integrat1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numai bine.

Ionel Scrofan

„Vrem banii ce ni se cuvin, nimic mai mult…”

4 comentarii

Corneliu Stanciu şi Corneliu Negulescu, doi conaţionali români ce au venit în Spania cu dorinţa de a oferi familiilor lor o viaţă mai bună, sunt de marţi, 3 februarie 2009,  în greva foamei. Firmele celor doi au fost contractate de o alta firmă de construcţii pentru a realiza anumite lucrări, iar pană la urmă românii noştri s-au ales doar cu lucrul şi cu cecuri fără acoperire în loc de bani. Din întâlnirea de ieri ce am avut-o cu ei, în scopul de a le oferi asistenţa juridică de care au nevoie din partea Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Români din Castellon,  am înţeles că firma PROURBAN RCC, cu sediul in Castellon le-ar datora peste 200.000 de euro, iar cei doi patroni au de plătit muncitorii care au lucrat pentru ei. Colac peste pupăză, au primit şi multe ameninţări de moarte din partea angajaţilor care pană acum nu şi-au primit banii. Stanciu Corneliu ne spunea ca „în curând va trebui să trăim în stradă cu cei doi copii şi soţia, fiindcă pe data de 13 martie 2009, banca va scoate la licitaţie apartamentul în care locuim în acest moment, deoarece nu am avut cum să plătesc ipoteca”.

dsc00029

Corneliu Stanciu şi Corneliu Negulescu – cei doi români aflaţi în greva foamei.


Cum e posibil, spun eu, ca o firmă să poată da cecuri fără acoperire, iar administratorii acesteia să nu intre în puşcărie ?

Ceva e putred în Danemarca !!

Acesta e numai începutul şi e doar unul dintre miile de cazuri de acest tip. Criza economică şi reaua voinţă si-au dat mâna într-o horă unde cel ce intră nu mai are scăpare…

Dacă nu se va face ceva şi nu se vor găsi vinovaţii (care or fi ei – banca sau administratorii) vom avea două crize: una economică, iar cealaltă va fi o criză socială, cu lupte de stradă…

Ionel Scrofan


Older Entries