Sectia Consulara a Ambasadei Romaniei la Madrid a primit la 15.12.2008 o comunicare din partea Directiei Consulare a MAE, cu privire la publicarea la data de 10.12.2008, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 831, si intrarea in vigoare, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 207/4.12.2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate.

In urma acestor modificari nu mai este posibila obtinerea pasapoartelor simple prin procura (pct. 11 din OUG  207/4.12.2008). Oficiile consulare sunt abilitate sa elibereze pasapoarte simple temporare, cu valabilitatea de pana la 6 luni, incepand cu data punerii in circulatie a noilor pasapoartelor electronice, data care va fi stabilita prin Hotarare a Guvernului.

Pana la aparitia acestei Hotarari de Guvern, Sectia Consulara a Ambasadei Romaniei la Madrid poate elibera Titluri de calatorie pentru cetatenii
romani care doresc sa se deplaseze in Romania si care, din diverse motive (pierdere, furt, expirare, deterioarare), nu detin pasaport sau carte de
identitate valabile.

1. Recomandam persoanelor cărora li s-au autentificat procuri pentru obţinerea paşapoartelor în ţară, până la data de 10 decembrie a.c., să
solicite persoanelor împuternicite să depună dosarele respective (procura, cererea si documentele aferente) in vederea rezolvarii solicitarilor lor, la Direcţia Relaţii Consulare, Aleea Alexandru nr. 24, sector 1 Bucureşti, în zilele lucrătoare,   între orele 9 – 15.

2. Persoanele cărora li s-au autentificat procuri la Sectia Consulara Madrid în perioada 10 – 15 decembrie pot solicita acestui oficiu consular restituirea taxei achitate, urmând să predea procurile în original. Persoanele  respective pot  depune cererea de paşaport simplu de cetatean
roman cu domiciliul în România la Sectia Consulara  (insotita de documentele prezentate la pct. 3).

3. Începând cu data de 18.12.2008, cetatenii romani aflati in strainatate pot depune  cereri de paşapoarte simple si la Sectia Consulara Madrid.
Cererea va fi insotita de urmatoarele  documente, in original si fotocopie:

Pentru adulti:
*        certificat de nastere;
*        certificat de casatorie (daca e cazul);
*        sentinta de divorta ramasa definitiva si irevocabila (daca e cazul);
*        certificat de deces sot (daca e cazul);

*        buletin/carte de identitate/adeverinta provizorie de identitate valabile;

*        pasaportul anterior, declaratia de furt de la politie, tradusa;
*        5 fotografii color  3.5/4.5

Pentru copil (este obligatorie prezenta ambilor parinti/reprezentant legal):
*        certificat de nastere minor;
*        carte de identitate/buletin de identitate/pasaport valabile parinti;
*        pasaportul anterior, daca e cazul;
*        carte de identitate (pentru minorii peste 14 ani);
*        5 fotografii color  3.5/4.5

Taxa consulara: 60 euro  (in cazul pasaportului furat, se adauga o taxa de 25 euro, reprezintind  legalizarea semnaturii traducatorului).

Termen de solutionare: 3 luni

Reclame